Het gevoel moet goed zijn

UX staat voor User Experience, oftewel ge­brui­ker­s­er­va­ring. Dit is het gevoel dat een bezoeker meekrijgt bij het bezoeken van bij­voor­beeld een website of app. Een goede ge­brui­ker­s­er­va­ring geeft de bezoeker een positief gevoel en verliest de wensen van de klant nooit uit het oog. 

Dit leidt tot te­rug­ke­ren­de bezoekers en meer conversie (denk aan: in­schrij­ven van nieuwe leden, verkopen in een webshop of aan­mel­din­gen voor de nieuws­brief). Het hele UX-design draagt daaraan bij: van het bedenken van transities en animaties tot de uitvoering met slimme front-end.

Bedenk eens hoe je het ervaart wanneer een website niet werkt zoals je verwacht.  Een knop start een laadproces maar niks op de site sug­ge­reer­de dat dit zou gaan gebeuren. Je klikt op een ver­groot­glas icoon en in plaats van dat de afbeelding vergroot wordt ga je naar een de­tail­pa­gi­na. Ken je dat gevoel van verwarring? Kan je al een voorbeeld bedenken? Dit zijn momenten die je herinnert én blijft herinneren. Voor een digitale oplossing zijn negatieve momenten een ongewenst effect, want bezoekers komen dan liever niet terug. Of ze zoeken een al­ter­na­tief, een al­ter­na­tief dat wel een optimale ge­brui­ker­s­er­va­ring nastreeft.

Het begint bij onderzoek

Het ontwerpen van een complete ge­brui­ker­s­er­va­ring (UX) begint bij onderzoek. Zelf werken we via een eigen stap­pen­plan: de Creative Journey. Met de Creative Journey in­ven­ta­ri­se­ren we de wensen van de klant en krijgen we een goed beeld van de eind­ge­brui­ker.

De on­der­zoeks­me­tho­des omvatten onder meer: kwa­li­ta­tie­ve interviews met de klant om wenselijke vereisten op te stellen, da­ta­on­der­zoek naar huidige content en doel­groe­pon­der­zoek om persona's en scenario's te maken. Daarna worden func­ti­o­na­li­tei­ten bedacht. Hieruit komt een solide basis om het concept verder uit te werken. Wij beginnen bij de gebruiker.

Deze dis­ci­pli­nes vormen sámen een ge­brui­ker­s­er­va­ring

De on­der­zoeks­re­sul­ta­ten neem je mee in de creatie van de onderdelen die samen een User Experience vormen. Als je hebt geleerd dat de eind­ge­brui­ker een hoge leeftijd heeft en het lastig vindt om een app te gebruiken, zorg je voor een heldere en grote knoppen. Door middel van kleine animaties binnen een knop geef je de gebruiker een idee van wat er gaat gebeuren.  

Er blijkt dat 80% van je bezoekers digital natives zijn die vrijwel het hele web bezoeken via hun mobiel of tablet. In plaats van een ouderwets enorm menu gebruik je het hamburger icoon waarmee je het menu over de pagina heen laat animeren.

Maar ook als je hebt ontdekt dat de gebruikers alleen op hun werkplek gebruik maken van een wat oudere digitale oplossing, moet je oppassen met in­no­va­tie­ve front-end foefjes. Wanneer je hebt ontdekt dat de gebruikers grote behoefte hebben aan het delen van nieuws­be­rich­ten op social media, dan voeg je die func­ti­o­na­li­teit toe. Als de klant 50 uit­ge­brei­de in­for­ma­tie­pa­gi­na's over hun diensten wil toevoegen, zorg je voor een heldere In­for­ma­ti­on Ar­chi­tec­tu­re, oftewel: web­si­te­struc­tuur. Op die de­tail­pa­gi­na's voeg je vervolgens knoppen toe specifiek scrollen naar bepaalde alinea's zodat gebruikers niet zelf eindeloos hoeven te scrollen.

Het verbeteren van je UX is iets wat meegenomen kan worden in diverse vak­ge­bie­den zoals: (online) strategie, design, de­vel­op­ment en marketing. Het is niet zozeer iets dan aan het begin of aan het eind van een project moet worden opgepakt maar iets wat je tijdens het hele proces meeneemt. 

 

 

Contact

Bel ons vandaag nog op 0348 433886 of gebruik dit formulier:

Naam *
Organisatie
Telefoon
Email *
Uw vraag of opmerking