Behoud je focus met een focusgroep!

Netrex maakt gebruik van diverse focusgroepen bij de ontwikkeling van websites, applicaties of uitleg- en oefenmodules. Waarom we dat doen en waarom dat zo belangrijk is, heeft een eenvoudige verklaring.

Je hebt een idee, en dan?

Alles start met een idee. Dit wordt positief of negatief ervaren binnen je afdeling en als er groenlicht is, werk je dit idee verder uit. Dit doe je alleen of samen met je collega’s. Dit bruisende creatieve proces breidt zich steeds verder en verder uit van idee naar een concreet plan, product of dienst.

Hoe gaan wij om met ideeën?

Vanuit Netrex is de start niet anders. Wij krijgen ook een idee of beter; signaleren problemen of vragen bij doelgroepen in de samenleving. Maar waar de meerderheid rechts afslaat, slaan wij links af. In plaats van dit idee direct uit te werken naar een plan, checken wij dit idee eerst bij een focusgroep.

Wat is een focusgroep?

Een focusgroep is een speciale groep in termen van doel, samenstelling, grootte en werkwijze. Een focusgroep is een homogeen samengestelde groep, bestaande uit 7 tot 10 deelnemers, die een zorgvuldig geplande discussie voeren over hun ideeën, motieven, belangen en denkwijze omtrent een omschreven aandachtsgebied.

Waarom en wanneer plan je een focusgroep?

Pizzasessie bij Netrex Je idee kan nog zo goed zijn, maar als dit bij de uiteindelijke doelgroep niet leeft, moet je je idee misschien wel van tafel schuiven of zo aanpassen dat je de aansluiting wel vindt. Pas dan kan je verder gaan met de uitwerking. Maar ook tussendoor is het nodig om de focusgroep erbij te blijven betrekken. Zit je nog op het juiste spoor? Is er nog steeds aansluiting bij de doelgroep? In een tussentijdse focusgroep kan ook een concept laten zien van het idee, product of dienst. Bijvoorbeeld: sluiten de kleuren van de website goed aan? Spreekt de website überhaupt aan of worden er belangrijke zaken over het hoofd gezien?

Wanneer je weer weet, dat je op de goede weg zit, kan er verder worden gegaan met de ontwikkeling. Vlak voordat het product of de dienst klaar is, is een derde focusgroep onvermijdelijk. Tijdens deze laatste sessie check je de usability van je dienst of product. Werkt het ook daadwerkelijk zo goed voor de doelgroep zoals wij voor ogen hebben? Waar zitten nog verbeterpunten of kunnen er puntjes op de i worden zetten?

Wat zijn de voordelen van een focusgroep?

Het voordeel van het gebruik van focusgroepen zit hem erin, dat je zo niet afdwaalt van je idee. Je houdt het belangrijkste, de doelgroep, voor ogen en stelt je kwetsbaar op voor op- of aanmerkingen. Focusgroepen geven inzicht in eventuele niveauverschillen. Als je als hoogopgeleide WO-engineer iets ontwikkelt, is de valkuil aanwezig dat de kloof met bijvoorbeeld jouw doelgroep, laaggeschoolde jongvolwassenen, te groot is. Focusgroepen helpen je bij de les te houden en je scherpte en focus te behouden.

Hoe zien de focusgroepen van Netrex eruit?

Wij zijn altijd dankbaar, dat een groep mensen in hun eigen tijd de tijd wil nemen om langs te komen. Daarom ontvangen wij onze gasten altijd gastvrij. Zo wordt er altijd voor avondeten gezorgd, aangezien de focusgroepen na werktijd plaatsvinden. Onze ‘Pizza-Nights’ vallen altijd in de smaak en zorgen meteen voor een ontspannen sfeer onderling. We vinden het belangrijk om de drempel voor iedereen zo laag mogelijk te houden. Zo stel je de gasten het meest op hun gemak.

Een paar belangrijke aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:

  • Begeleidt de groep met zachte hand;
  • Leidt de groep terug naar het onderwerp als de groep te ver dreigt af te dwalen;
  • Houdt de groep enthousiast;
  • Gevoel voor timing is noodzakelijk;
  • Geef nooit een eigen mening en ga nooit in de verdediging;
  • Wees vriendelijk en gevoel voor humor is belangrijk.

Wij ervaren over en weer een wisselwerking. Dit is ook cruciaal wanneer je voor langere periode van de focusgroep gebruik wilt maken.

Focusgroep bij Netrex

Contact

Bel ons vandaag nog op 0348 433886 of gebruik dit formulier:

Naam *
Organisatie
Telefoon
Email *
Uw vraag of opmerking