De wereld eenvoudiger maken

Steffie, zo werkt het! Al bijna 20 jaar produceert Netrex de populaire webhulp Steffie. Steffie is begonnen als digitale steun en toeverlaat voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Zo konden mensen op eenvoudige manier leren internetten, zoeken en e-mailen. Inmiddels is Steffie uitgegroeid tot de hulpvaardige vriendin van meer dan 2.5 miljoen mensen in Nederland die een zetje kunnen gebruiken.

De projecten van Steffie worden gefinancierd door Netrex, fondsen, donaties, overheden, bedrijven en zorgorganisaties. Steffie ontvangt geen structurele subsidie. Steffie geeft altijd onafhankelijke eenvoudige informatie en komt alleen in actie als het door de focusgroep op de agenda is gezet.

Steffie heeft een groot aantal maatschappelijke partners en gebruikersgroepen die haar van steun en informatie voorzien. In april 2020 heeft de regering de hulp van Steffie ingeroepen om grote groepen kwetsbare mensen van begrijpelijke informatie te voorzien over het coronavirus, preventie en vrijetijdsbesteding.


Minister-president Mark Rutte licht de Tweede Kamer in over het gebruik van Steffie om grote groepen kwetsbare mensen van begrijpelijke informatie te voorzien.

Steffie kan alles uitleggen

Steffie is actief op alle levensgebieden. Van geldzaken, gezondheid, seksualiteit en daten tot contact met de overheid, dood en rouwverwerking. Vanuit het buitenland is er ook veel interesse in Steffie. Zo zijn er plannen voor een Duitse en een Belgische variant. Het team van Steffie werkt ook aan een begrijpelijke glossy De Steffie en een 3D-variant die voorzien is van kunstmatige intelligentie. Voor mensen die van een eenvoudige levenstijl houden. Haar formule blijft hetzelfde. Moeilijke zaken weer makkelijk en leuk maken voor en door mensen die een zetje kunnen gebruiken. De wereld is immers al ingewikkeld genoeg.


Idman heeft een verstandelijke beperking. Met hulp van Steffie kan ze net wat meer zelf doen in de complexe samenleving.

De laboratoria van Steffie

Je kan ingewikkelde processen alleen goed uitleggen door van alles te testen met ervaringsdeskundigen. Zij beleven informatie en omgevingen anders. Zij geven direct en duidelijk antwoorden op ingewikkelde formulieren, bejegening en situaties. Daarom bouwt Steffie regelmatig een inclusief veldlaboratorium. Of het nu gaat om verkiezingen, het aanvragen van bijstand of een reis met het openbaar vervoer, pas in de praktijk blijkt of het ontwerp geschikt is voor iedereen.

Bij het stemlaboratorium van Steffie kwamen diverse ontwerpfouten in het stemproces naar voren. Zo bleek het briefstemmen door de vele papieren en onduidelijke instructies te ingewikkeld en onvoldoende toegankelijk voor senioren. Op basis van het advies van Steffie heeft de overheid diverse extra communicatiemiddelen ingezet en konden gemeentes op tijd maatregelen nemen om de stembureaus nog veiliger en toegankelijker te maken.

Voor wie komt Steffie in actie?

Steffie houdt niet van etiketten. Ze kijkt naar wie de mensen echt zijn en niet naar de groepen die in beleidsteksten genoemd worden. Zoals laaggeletterden en kwetsbaren, termen die zelfs marketingtermen zijn geworden. Steffie helpt mensen bij wie actief deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend is en of bij wie risico op maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting bestaat.

Hoe kunnen zij geholpen worden in het zetten van stappen in hun ontwikkeling? Zij kunnen op talloze aspecten in hun leven een stap vooruit zetten als daar de juiste (digitale) ondersteuning bij wordt geboden. Hoe bedienen we mensen meer op maat en op een positieve manier in hun eigen ontwikkeling? Juist de inzet van technologie om het aanbod digitaal interessant en groter te maken biedt de mogelijkheid tot opschaling en een groter bereik. 3,6 Miljoen mensen in Nederland zijn laagopgeleid. Wie zijn deze mensen die een zetje op het gebied van basiskennis en vaardigheden kunnen gebruiken en hoe groot is elke deelgroep? Bekijk voor meer informatie ook deze Quickscan (PDF) van partner Oefenen.nl.

Diverse universiteiten zien in Steffie een ideale manier om onderzoek te doen naar leefstijlen en interventies. Steffie wordt door de Rijksoverheid aanbevolen als effectief communicatiekanaal om een eenvoudige boodschap bij grote groepen mensen over te brengen.

Neem voor meer informatie over Steffie en andere e-learning voor kwetsbare groepen contact op met Jacques de Wit.


Oud minister Bruno Bruins licht in de Tweede Kamer de inzet van Steffie toe bij het begrijpelijk maken voor laaggeletterde mensen van de nieuwe donorwet.

Maak ook kennis met Steffie en haar familie!

Steffie komt uit een groot gezin van avatars. Zo bespreekt Lies ondermeer de seksuele voorlichting is Pascal de pratende bankpas en legt Jomi uit hoe computers en het internet werken. Ze spreken en schrijven allemaal eenvoudig Nederlands, Arabisch, Engels, Turks, Frans en zelfs Tigrinya. Wil je meer weten over wat Steffie en haar familie voor jou of je organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Jacques de Wit via 0348433886 of info@netrex.nl.

Meer weten?

Kom maar op met die vraag!

Jacques de Wit Creative director 0348 433 886