De wereld eenvoudiger maken

Leer Zelf Online zet zich in voor alle mensen die niet meer mee kunnen komen in onze complexe samenleving. Dat zijn inmiddels meer dan 2.5 miljoen mensen.


Steffie. Zo werkt het! Netrex produceert onder de naam Leer Zelf Online e-learning voor mensen die een zetje kunnen gebruiken. Met bekende platforms als Steffie.nl en ABCDate.nl combineren Leer Zelf Online en Netrex al meer dan 18 jaar sociaal ondernemerschap met directe hulp aan kwetsbare groepen als mensen met een verstandelijke beperking, senioren, laaggeletterden, vluchtelingen, kinderen en andere mensen die een zetje kunnen gebruiken. Hierbij werken we altijd probleemgestuurd en wordt een zeker activisme niet geschuwd.

Vanuit het bluswater

Leer Zelf Online is een grassroots organisatie en heeft ook verschillende politieke processen in de basis helpen vormgeven. Ervaringsdeskundigen en mystery guests met een verstandelijke beperking hebben in plaats van beleidsmakers initiatieven ontwikkelt en hiermee zelfs beleidsbeslissingen bespoedigd. Zie bijvoorbeeld het project Toegangsociaaldomein.nl. Ook een zeker activisme vanuit gemeenschappen wordt hierbij niet geschuwd. Leer Zelf Online ontwikkelt het liefste projecten en initiatieven die niet gestuurd worden vanuit een scherpomlijnde opdracht. Dit vanuit het principe om met de mensen om wie het gaat aan de basis van verandering te staan.

Minister-president Mark Rutte licht de Tweede Kamer in over de inzet van Steffie voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen.

De wereld is te complex

Niet voor iedereen is het immers gemakkelijk om alle ontwikkelingen in deze wereld te volgen. We leven in een wereld die niet alleen steeds verder digitaliseert, maar ook offline en zeker administratief steeds complexer wordt. Voor sommige groepen is dit bijzonder lastig bij te houden. Dat leidt tot veel persoonlijk leed en een enorme maatschappelijk schade. Er zijn nu miljoenen mensen met beperkte sociale zelfredzaamheid. De dienstverlening van Leer Zelf Online is er voornamelijk op gericht om hun leven makkelijker te maken.

Voor Leer Zelf Online produceert Netrex het populaire Hoewerktstemmen.nl.

Toegankelijkheid door focus op de doelgroep

Kwetsbare mensen zelfredzamer maken!Bij Leer Zelf Online (LZO) staan de kwetsbare mensen in de maatschappij centraal, waarbij verschillende doelgroepen handvaten aangeboden krijgen om zelf online te leren. LZO creëert technologie op maat, waarbij de doelgroep altijd vanaf het begin betrokken wordt bij het ontwikkelen van het product.

Leer Zelf Online is van mening dat niemand afhankelijk zou moeten zijn van zijn of haar omgeving als diegene informatie wilt over een bepaald onderwerp. Iedereen heeft het recht om zonder bemoeienis van anderen op zoek te gaan naar relevante informatie over elk gewenst onderwerp, maar ook de gelegenheid krijgt om op zijn eigen manier informatie tot zich te nemen. Die informatie moet dan wel toegankelijk en begrijpelijk zijn, aangepast op zijn behoeftes.

Het team van Netrex is zeer maatschappelijk betrokken en wordt in staat gesteld om vrijwilligerswerk te doen tijdens werktijd. Verder weten de klanten van Netrex dat een deel van de winst terugvloeit naar projecten met een positieve maatschappelijke impact.

Vincent van Haaren in actie voor Leer Zelf Online

De methodiek voor begrijpelijke online programma’s

Leer Zelf Online zet zich daarom in voor de ontwikkeling van vrij toegankelijke online programma's, die volledig geschikt zijn gemaakt voor doelgroepen met beperkte digitale vaardigheden en/of een laag taalniveau. Deze online programma's zijn eenvoudig te bedienen door een intuïtief ontwerp, met duidelijke knoppen en door gebruik te maken van contrasten, die de programma's ook voor mensen met een visuele beperking geschikt maken. De content van de e-learning kenmerkt zich door eenvoudige tekst, korte zinnen en veel gebruikte woorden. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van visualisatie van de content en alle teksten worden wanneer gewenst hardop voorgelezen. De informatieoverdracht wordt namelijk voor iedereen gemakkelijker als meerdere kanalen worden gebruikt: luisteren, kijken en oefenen. Stichting Leer Zelf Online maakt in haar online programma's gebruik van verschillende methodieken en kan zich per onderwerp ook richten op verschillende doelstellingen. Sommige onderwerpen lenen zich alleen voor voorlichting, terwijl andere onderwerpen zich ook lenen voor activering (bijvoorbeeld een gezonde leefstijl).

Steffie.nl bestrijdt technologie met technologie

Steffie.nl De populaire website Steffie.nl is een voorbeeld van een website waar moeilijke dingen op een makkelijke manier worden uitgelegd. De elektronische leeromgeving van Steffie maakt voor deze mensen de wereld weer een stuk eenvoudiger. Per jaar maken 1,2 miljoen mensen gebruik van haar diverse uitlegmodules. Dit kunnen onderwerpen zijn die betrekking hebben op ingewikkelde zaken zoals internetbankieren, het aanvragen van een DigiD of paspoort, reizen met het openbaar vervoer of zaken die betrekking hebben op de gezondheidszorg. Eenvoud met een aangepast tempo is haar redmiddel voor de complexiteit van ons digitale tijdperk. Daarnaast is het ook mogelijk om Steffie in te zetten op al bestaande te ingewikkelde websites. Steffie legt op een eenvoudige manier uit hoe de website werkt, zonder dat de onderliggende website zelf technisch en inhoudelijk helemaal moet worden aangepast. Dit heet SOS (Steffie On Site) en is onder andere voor de Gemeente Utrecht ingezet om het online aanvragen van een paspoort of identiteitskaart te vereenvoudigen (www.uabc.nl).

ABCDate.nl dé landelijke datingsite voor mensen met een verstandelijke beperking

ABCDate.nl is dé datingsite voor mensen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke beperking. Zij kunnen op deze website nieuwe mensen ontmoeten, bijvoorbeeld om samen leuke dingen mee te doen, een hobby te delen, vrienden te maken of een relatie te zoeken. Vanaf 1 januari 2017 is ABCDate landelijk uitgerold en kunnen mensen zich aanmelden als hun zorgorganisatie afspraken met ABCDate heeft. ABCDate bouwt aan een landelijk dekkend netwerk. ABCDate is eenvoudig te gebruiken, zodat de deelnemers zelf een profiel kunnen aanmaken en kunnen aangeven waar ze naar op zoek zijn. Ook kunnen zij via de website chatten met andere deelnemers. Daarnaast worden onderwerpen als ‘Opkomen voor jezelf’, ‘Omgaan met elkaar’ en ‘Vriendschap en relaties’ uitgelegd.

E-learnings voor kwetsbare groepen

Meer weten?

Kom maar op met die vraag!

Jacques de Wit Creative director 0348 433 886