Leer Zelf Online maakt de wereld eenvoudiger

Moeilijke dingen makkelijk maken

Niet voor iedereen is het gemakkelijk om alle ontwikkelingen in de digitale wereld te volgen. Leer Zelf Online is gespecialiseerd in online leren met begrijpelijke en toegankelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld senioren, laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking.  We leven in een wereld die steeds verder digitaliseert. Voor sommige doelgroepen is dit lastig bij te houden. Er zijn nu circa 2.6 miljoen mensen met beperkte sociale zelfredzaamheid. De dienstverlening van Leer Zelf Onlfine is er voornamelijk op gericht om hun leven makkelijker te maken.

Toegankelijkheid door focus op de doelgroep

Kwetsbare mensen zelfredzamer maken!Bij Leer Zelf Online staan de kwetsbare mensen in de maatschappij centraal, waarbij verschillende doelgroepen handvaten aangeboden krijgen om zelf online te leren. De stichting creëert technologie op maat, waarbij de doelgroep altijd vanaf het begin betrokken wordt bij het ontwikkelen van het product.

Stichting Leer Zelf Online is van mening dat niemand afhankelijk zou moeten zijn van zijn of haar omgeving als diegene informatie wilt over een bepaald onderwerp. Iedereen heeft het recht om zonder bemoeienis van anderen op zoek te gaan naar relevante informatie over elk gewenst onderwerp, maar ook de gelegenheid krijgt om op zijn eigen manier informatie tot zich te nemen. Die informatie moet dan wel toegankelijk en begrijpelijk zijn, aangepast op zijn behoeftes.

Vincent van Haaren in actie voor Leer Zelf Online

De methodiek voor begrijpelijke online programma’s

Leer Zelf Online zet zich daarom in voor de ontwikkeling van vrij toegankelijke online programma's, die volledig geschikt zijn gemaakt voor doelgroepen met beperkte digitale vaardigheden en/of een laag taalniveau. Deze online programma's zijn eenvoudig te bedienen door een intuïtief ontwerp, met duidelijke knoppen en door gebruik te maken van contrasten, die de programma's ook voor mensen met een visuele beperking geschikt maken. De content van de e-learning kenmerkt zich door eenvoudige tekst, korte zinnen en veel gebruikte woorden. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van visualisatie van de content en alle teksten worden wanneer gewenst hardop voorgelezen. De informatieoverdracht wordt namelijk voor iedereen gemakkelijker als meerdere kanalen worden gebruikt: luisteren, kijken en oefenen. Stichting Leer Zelf Online maakt in haar online programma's gebruik van verschillende methodieken en kan zich per onderwerp ook richten op verschillende doelstellingen. Sommige onderwerpen lenen zich alleen voor voorlichting, terwijl andere onderwerpen zich ook lenen voor activering (bijvoorbeeld een gezonde leefstijl). 

Steffie.nl bestrijdt technologie met technologie

Steffie.nlDe populaire website Steffie.nl is een voorbeeld van een website waar moeilijke dingen op een makkelijke manier worden uitgelegd. De elektronische leeromgeving van Steffie maakt voor deze mensen de wereld weer een stuk eenvoudiger. Per jaar maken 1,2 miljoen mensen gebruik van haar diverse uitlegmodules. Dit kunnen onderwerpen zijn die betrekking hebben op ingewikkelde zaken zoals internetbankieren, het aanvragen van een DigiD of paspoort, reizen met het openbaar vervoer of zaken die betrekking hebben op de gezondheidszorg. Eenvoud met een aangepast tempo is haar redmiddel voor de complexiteit van ons digitale tijdperk. Daarnaast is het ook mogelijk om Steffie in te zetten op al bestaande te ingewikkelde websites. Steffie legt op een eenvoudige manier uit hoe de website werkt, zonder dat de onderliggende website zelf technisch en inhoudelijk helemaal moet worden aangepast. Dit heet SOS (Steffie On Site) en is onder andere voor de Gemeente Utrecht ingezet om het online aanvragen van een paspoort of identiteitskaart te vereenvoudigen (www.uabc.nl).

ABCDate.nl dé landelijke datingsite voor mensen met een verstandelijke beperking

ABCDate.nl is dé datingsite voor mensen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke beperking. Zij kunnen op deze website nieuwe mensen ontmoeten, bijvoorbeeld om samen leuke dingen mee te doen, een hobby te delen, vrienden te maken of een relatie te zoeken. Vanaf 1 januari 2017 is ABCDate landelijk uitgerold en kunnen mensen zich aanmelden als hun zorgorganisatie afspraken met ABCDate heeft. ABCDate bouwt aan een landelijk dekkend netwerk. ABCDate is eenvoudig te gebruiken, zodat de deelnemers zelf een profiel kunnen aanmaken en kunnen aangeven waar ze naar op zoek zijn. Ook kunnen zij via de website chatten met andere deelnemers. Daarnaast worden onderwerpen als ‘Opkomen voor jezelf’, ‘Omgaan met elkaar’ en ‘Vriendschap en relaties’ uitgelegd.

ABCDate van Leer Zelf Online

Meer weten?

Kom maar op met die vraag!

Jacques de Wit Creative director 0348 433 886